Về Chúng Tôi

Nhóm chúng tôi gồm 2 người. Hoàng sinh năm 1990, Đức Anh sinh năm 1997. Chúng tôi đã được dạy và tự tìm hiểu về kinh dịch, phong thủy, tứ trụ, tử vi, nhân tướng học. Đức Anh đã có kinh nghiệm 10 năm được dạy về kinh dịch, tuy còn trẻ nhưng kiến thức về kinh dịch hơn rất nhiều những người cao tuổi vì được …